הדרך הבטוחה הרגילה אלו שיש להן שימוש קצה אחורי הוא